Jouw installatie kunnen en mogen wij (in combinatie met onze onafhankelijke partner) keuren volgens de NEN 1010 en/of NEN3140. Tijdens deze keuring wordt je installatie onderworpen aan o.a.:

 • Beoordeling van aanwezige tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie op aanleg en aanwezige componenten
 • Meting en beproeving aan:
  • Aardleidingen
  • Isolatieweerstanden
  • Impedanties
  • Aardlekschakelaars

Uit deze keuring volgt een inspectierapport met daarin een oordeel over de staat van de installatie en aanbevelingen.

Scope

Steeds vaker wordt een Scope keuring gevraagd door verzekeraars. Deze keuring en de daarbij behorende inspectiemethodiek is er op gericht om brand ter gevolg van een elektrische oorzaak te verminderen. Tijdens de keuring zal mogelijk brandgevaarlijke situaties daarom worden opgemerkt en gerapporteerd. 

Ook is er een aparte keurmethodiek voor PV (zonnestroom). 

Wij hebben een aantal partners wie je kunnen voorzien van een kundige Scope keuring en bijbehorende rapportage.