Als elektrotechnisch installatieburo ligt onze focus uiteraard op elektronische beveiliging. Het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) heeft samen met de bond voor verzekeraars de Verbeterde RisicoKlasseIndeling 2.0 opgezet. Dit is een hulpmiddel om het aanwezige risico op jouw locatie in kaart te brengen en de daarbij behorende combinatie van beveilingsmaatregelen op te stellen. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek zullen wij samen met jou, jouw risico vast stellen.

Voordeel van een dergelijk gesprek is dat jij als gebruiker getriggerd wordt om jouw aanwezige goederen in kaart te brengen. Hierdoor kun je conclusies trekken over:

  • je afgesloten verzekering(en). Is dit (nog) wel dekkend?
  • dé aanwezige goederen. is het nodig dat de hoeveelheid in dusdanige aantallen aanwezig is?
  • de attractieve waarde van bepaalde goederen. Is een goed of een deel hiervan echt zo gewild?
  • Wat voor een effect heeft een diefstal/ vernieling of iets dergelijks op mijn (bedrijfs)continuïteit

Deze analyse is te realiseren voor zowel de particuliere als zakelijke opdrachtgever.

Na deze analyse zullen wij deze vertalen tot een ontwerp van de installatie en deze vervolgens realiseren. 

IMG 4667 CR3

IMG 4706 CR3 v2