Belang van regelmatig onderhoud van brandmeldinstallaties volgens NEN 2535

Onderhoud van brandmeldinstallaties wordt verricht om te waarborgen dat de installatie blijft voldoen aan de voorschriften in NEN 2535 Brandveiligheid van gebouw, kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

IMG 4638 CR3