Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie (BMI) is bedoeld om het begin van een brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen of respectievelijk beperkt.

Belangrijke factor is de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de installatie betrouwbaar zijn. Dit hangt af van de kwaliteit van de componenten, de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Installatiewerk is als erkend installatiebedrijf onze kwaliteit en we beschikken over specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures.

Onderhoud van brandmeldinstallaties word verricht om te waarborgen dat de installatie blijft voldoen aan de voorschriften in NEN 2535 Brandveiligheid van gebouw, kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

Op het gebied van Brandmeldtechniek hebben wij de kennis in huis voor de volgende merken:

  • Tef
  • Morley
  • Siemens